Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1) Uděluji tímto souhlas společnosti Bobbin s.r.o., Kněžská 371/14, PSČ 370 01 České Budějovice, IČ: 26094215; DIČ: CZ26094215, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 13633 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, aby zpracovávala tyto osobní údaje, pokud je sami poskytnete:

a) Jméno a příjmení
b) E-mail
c) Telefonní číslo
d) společnost
e) apod.

2)    Jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a název společnosti je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu. Vaše osobní údaje zpracováváme jen tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle, například v rámci zaslaného dotazu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3) Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Návštěvou našich webových stránek můžeme prostřednictvím cookies, serverových protokolů či obdobných technologií zpracovávat např. IP adresu, časové údaje o přístupu a procházení webových  stránek, informace o operačním systéme, webovém prohlížeči a nastavení preferované jazykové volby. Můžeme také získávat a pracovat s informacemi o vašem pohybu na našich webových stránkách. Tyto informace jsou ale anonymní a nelze je přiřadit ke konkrétní osobě.

4) Pokud na stránky vstupujete z mobilního zařízení, tabletu nebo podobného zařízení, můžeme zpracovávat obdobné informace, které jsou uvedené v bodu 4.

5) Soubory cookies jsou malé textové soubory, které vznikají navštívením webových stránek.

Používáme je pro získávání informací, jak jsou naše webové stránky využívány a pro jejich optimalizaci. Tyto soubory můžete ze svého prohlížeče odstranit, nebo jejich použití ve svém prohlížeči zcela zakázat.

6)      Pokud máte dotazy na použití osobních údajů a jejich ochranu, obraťte se na nás: info@bobbin.cz , případně písemně na adrese: Bobbin s.r.o., Kněžská 371/14, PSČ 370 01 České Budějovice

7) V případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie máte právo vznést námitku na úřad na Ochranu Osobních Údajů.
Vaším právem je obrátit se s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7